Parlament europejski - delegacja polska EPL-ED

Parlament Europejski to parlament wspólny dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, mający siedzibę w Brukseli. Istnieje on niezależnie od parlamentów poszczególnych krajów, np. polskiego Sejmu. Europarlament zatwierdza budżet Unii, a także, razem z Radą Unii Europejskiej, współtworzy prawo unijne. Parlament Europejski jest podzielony na frakcje łączące posłów o zbliżonych poglądach politycznych, pochodzących z różnych krajów. Najliczniejszym z tych ugrupowań jest, licząca 263 posłów, Europejska Partia Ludowa ? Europejscy Demokraci. Skupia ona głównie polityków centroprawicowych i prawicowych, np. konserwatystów. Jak każda frakcja w europarlamencie, składa się z grup posłów pochodzących z poszczególnych krajów Unii, tzw. delegacji. Jedną z nich jest delegacja polska EPL-ED. Należy do niej piętnastu posłów, m.in. Jerzy Buzek, Bogusław Sonik oraz Czesław Siekierski. Bogusław Sonik to europarlamentarzysta wybrany z listy Platformy Obywatelskiej, a Czesław Siekierski należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego. W Parlamencie Europejskim podejmowane są różne inicjatywy ustawodawcze, w które włącza się delegacja polska EPL-ED, a także polscy posłowie należący do innych frakcji. Składają oni interpelacje poselskie, uczestniczą w zebraniach różnych komisji. Działają też na rzecz swych krajów, np. przez starania o pieniądze z budżetu Unii Europejskiej przyznawane danemu państwu w postaci m.in. dotacji. Delegacja Polska EPL-ED jest drugą co do wielkości grupą polskich posłów w Parlamencie Europejskim. Czesław Siekierski jest doktorem nauk rolniczych, dlatego też włączył się w prace Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Walczy m.in. o ograniczenie importu owoców miękkich, czyli truskawek, malin, wiśni, z Chin i innych krajów nienależących do Unii Europejskiej, gdyż obniża to ceny, a tym samym szkodzi polskim producentom tych owoców. Bogusław Sonik w Parlamencie Europejskim włącza się w prace kilku komisji i delegacji. Jedną z nich jest Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego. Dba ona o poprawne stosunki z państwami arabskimi położonymi w północno-zachodniej części Afryki. Europoseł Sonik jest również członkiem Komisji Ochrony środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Nick:
Treść Komentarza: