Szkoły i nauka

Jedni twierdzą, że polskie szkoły mają dosyć wysoki poziom w odniesieniu do poziomu europejskiego oraz światowego, a inni z kolei, że jesteśmy poniżej wymaganej średniej. Trudno jest jasno stwierdzić, że nauka w naszych szkołach rzeczywiście jest dosyć wysoka czy też nie, ale z pewnością wiele osób przynajmniej na studia wyjeżdża za granicę. Może to wynikać z faktu, że polskie szkoły nie są na tyle respektowane w porównaniu z zagranicznymi dyplomami. Jednocześnie Polakom, którzy ukończyli zagraniczne szkoły i mają tamtejsze dyplomy, łatwiej jest znaleźć pracę zarówno za granicą, jak i nawet w Polsce. Polska mentalność sprawia, że dyplom zachodni jest często lepiej ceniony, niż dyplom polski uczelni. Na stronach internetowych między innymi znajduje się obszerna baza szkół, w której znajdują się między innymi informacje dotyczące nazwy szkoły, jej statusu, czy jej prywatna czy państwowa, jakie nosi imię, od którego roku istnieje, adres, dane kontaktowe, a więc telefon i e-mail, adres strony internetowej, jeśli szkoła taką stronę posiada, nazwisko dyrektora, dane kontaktowe do niego i wiele więcej. Szkoły, które znajdują się w tej bazie powinny być wszystkie, które istnieją, a ich informacje, dane, powinny być ciągle, na bieżąco aktualizowane. Baza szkół jest przecież swoistym vademecum, esencją wiedzy o istniejących na terenie naszego kraju szkołach o różnym poziomie nauczania, dzięki czemu każdy jest w stanie się rozeznać i na przykład wybrać lepszą według niego szkołę dla swojego dziecka, jeśli tylko istnieje taka możliwość. Jednocześnie baza szkół jest informacją dla kuratorium i Ministerstwa Oświaty na zasadzie, które to placówki edukacyjne należy odwiedzić w danym czasie w określonym województwie na tak zwaną inspekcję, aby skontrolować, jak przebiega tam nauka. Wiele osób być może zastanawia się w takim razie, czy nauka w polskich szkoła w ogóle się opłaca. Prawda jest taka, że wiele osób nie ma w ogóle takiego wyboru. Inne osoby z kolei, jeśli tylko stać ich na to, starają się pobierać nauki za granicą.

Nick:
Treść Komentarza: