Wartość wykupu polisolokaty

Nasze konsorcjum obsługi wierzytelności zajmuje się między innymi doradztwem osobom, które planują odzyskanie od ubezpieczyciela opłaty likwidacyjnej, z uwagi na zawartą w umowie wartość wykupu polisolokaty. Wspólnie z klientem oceniamy możliwości odebrania pobranej należności, a także przygotowujemy plan działania. Formułujemy niezbędne wnioski, odwołania i zaświadczenia, a także dążymy do polubownego zakończenia sprawy. Reprezentujemy także klienta przed wszystkimi organami administracji publicznej.
Wartość wykupu polisolokaty

Nick:
Treść Komentarza: