Dyskryminacja w pracy

Jednym z największych zagrożeń w miejscu zatrudnienia może być dyskryminacja w pracy. Próba najprostszej definicji określa ten rodzaj zagrożenia jako nierówne traktowanie ze względu na płeć, wiek, wyznanie, rasę, itp. Przejawia się to np. w braku zatrudnienia kobiet z uwagi ne potencjalny urlop macierzyński, z którego chciałyby skorzystać lub wysyłanie na szkolenia tylko młodych pracowników i tym samym ignorując chęci i potrzeby starszych zatrudnionych osób. Bez względu czy są to zachowania jawne, czy niejawne nie powinny mieć miejsca w firmach publicznych ani prywatnych.
Dyskryminacja w pracy

Nick:
Treść Komentarza: