Biuro patentowe Warszawa

Nasza kancelaria świadczy usługi związane z uzyskaniem ochrony prawnej przedmiotów własności intelektualnej. Rzecznik Ewa Grenda oferuje pomoc w zakresie między innymi praw autorskich, licencji, znaków towarowych, wzorów użytkowych i nieuczciwej konkurencji. Zajmujemy się także zasadami komercjalizacji wynalazków i wzorów przemysłowych oraz użytkowych. Nasze biuro patentowe z Warszawy pomaga osobom prawnym i fizycznym na terenie całej Polski, a także poza granicami kraju. Prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania.
Biuro patentowe Warszawa

Nick:
Treść Komentarza: