Odzież ochronna

Odzież ochronna jest wymagana przepisami BHP. Jeżeli okaże się, że wypadek w miejscu pracy odbił się niekorzystnie na czyimś życiu bądź zdrowiu, a osoba ta nie miała dostępu do odzieży ochronnej konsekwencje mogą być bardzo poważne przybierając postać surowych kar finansowych. W chwili obecnej również sami pracownicy coraz jawniej dopominają się o realizację swoich praw. Wiedząc, że rękawice robocze i obuwie ochronne po prostu im się należy bardzo często sami wywierają naciski na pracodawcę, który w ramach polityki oszczędnościowej zakładu nie inwestuje w rękawice robocze, kaski albo odpowiednie buty.
Odzież ochronna

Nick:
Treść Komentarza: