Dso system

Wczesne wykrycie zagrożenia pożarowego pozwalające na sprawne przeprowadzenie procesu ewakuacji ma kluczowe w kontekście minimalizacji liczby ofiar. Oferowany przez nas DSO system emituje sygnały słowne, których celem jest pokierowanie osób uwikłanych w sytuację awaryjną, a fakt, że jest on zintegrowany z centralą alarmową budynku pozwala na automatyzację procedury ratunkowej we wczesnej fazie pożaru. Nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie, począwszy od fazy koncepcyjnej, aż po instalację i uruchomienie sieci bezpieczeństwa.
Dso system

Nick:
Treść Komentarza: