System intrastat

Przedsiębiorstwo świadczy pomoc, jeśli chodzi o system Intrastat. Jest to sposób ewidencji, który ma za zadanie zliczać statystyki związane z wymianą handlową między podmiotami gospodarczymi znajdującymi się w różnych krajach Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwo pomaga jeśli chodzi o zbieranie informacji potrzebnych do tych deklaracji, oraz sporządzanie ich i przedkładanie ich odpowiednim podmiotom. Każdy Klient może liczyć na wsparcie pracowników, związane z reprezentowaniem go przed organami celnymi.
System intrastat

Nick:
Treść Komentarza: