Mentoring w pracy

Przedsiębiorstwo oferuje szkolenia, doradztwo, coaching, wystąpienia inspiracyjne oraz mentoring. W pracy konieczna jest umiejętność zmotywowania i nauczenia zatrudnionych osób, jak działać w pewnych kwestiach, dając im jednak wybór i wolną rękę w działaniu. Firma proponuje takie nauczanie, opierające się na relacji mistrz-podopieczny, w takich zakresach, jak np. przywództwa, zarządzanie projektem i ryzykiem w projektach, rozwój organizacji, efektywne zarządzanie sprzedażą, lub też zarządzanie zmianą.
Mentoring w pracy

Nick:
Treść Komentarza: