Weryfikacja pracowników

Agencja oferuje usługi zdobywania informacji dla klientów prywatnych oraz biznesowych. Dla tych ostatnich często prowadzona jest weryfikacja pracowników. Sprawdzanie zatrudnionych może dotyczyć ich uczciwości, postępowania w konkretnej sytuacji czy jeszcze na etapie rekrutacji ustalanie zgodność CV ze stanem faktycznym. Detektyw prowadzi też wywiad gospodarczy, obserwacje ludzi i obiektów, wykrywanie posłuchów i kamer czy odzyskiwanie danych. Oferowane są też usługi informatyki śledczej, czyli pozyskiwanie danych z cyfrowych nośników.
Weryfikacja pracowników

Nick:
Treść Komentarza: