postępowanie arbitrażowe

Nasza kancelaria świadczy doradztwo w zakresie rozwiązywania sporów cywilnych, gospodarczych oraz administracyjnych. Prowadzimy naszych klientów przez całe postępowanie arbitrażowe. Analizujemy stan prawny i faktyczny, szacujemy skutki oraz koszty toczącego się sporu. Bierzemy udział w mediacjach oraz negocjacjach ugodowych. W zakresie świadczonych przez nas usług znajduje się również reprezentacja powodów w sprawach egzekucyjnych i zabezpieczających. Zajmujemy się przygotowywaniem dokumentacji na każdym etapie sprawy.
postępowanie arbitrażowe

Nick:
Treść Komentarza: