Naruszenie praw autorskich

Biuro Idea Legal zajmuje się świadczeniem pomocy z zakresu prawa patentowego, zwłaszcza w przypadku takich spraw, jak naruszenie praw autorskich, postępowanie sądowe, spisywanie umów, tworzenie domen internetowych, doradztwo strategiczne oraz szkolenie z zakresu otrzymywania atestów. Wyjaśniamy naszym klientom kwestie związane z ochroną własności intelektualnej i wykorzystywaniem cudzych utworów, a także prowadzimy rozmowy mające na celu ugodowe rozwiązanie konfliktu między stronami, z uwzględnieniem konwencji międzynarodowych.
Naruszenie praw autorskich

Nick:
Treść Komentarza: